Main Image
Icon

Om oss

Prosjektering og utførelse – effektiv fremdrift med en part å forholde seg til!
Vi ivaretar byggherrefunksjoner, teknisk og økonomisk prosjektstyring, prosjektledelse, byggeplassledelse, kvalitetssikring (KS) og HMS.
Utførelse gjennomfører vi i målrettet samarbeid med underentreprenører. Vi har god markedskontakt og gjør gode innkjøp. Selskapet har et bredt spekter av gode samarbeidspartnere med full fokus på gjennomføring.

Våre verdier er god kommunikasjon, godt lagspill, inspirasjon og motiverte medarbeidere.
Holtefjell Entreprenør AS har i dag 20 ansatte med 4 personer på prosjektledelse.

Side Image
Holtefjell Entreprenør skal være Norge beste butikkombygger
Bottom Image